Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Önskemål om utökad hemtjänst och äldreomsorg i Gävle

Ersta hemtjänst i Gävle

Av de 2000 personer som besökte seniormässan i Gävle 8-9 maj var det många som var nyfikna på Ersta diakoni generellt och Ersta hemtjänsts etablering i Gävle specifikt. Etableringen har inte gått obemärkt förbi och de stripade hemtjänstbilarna som rör sig i staden väcker nyfikenhet och intresse för verksamheten.

Att våra tjänster efterfrågas framgår tydligt. Bland annat uttryckte en representant från Omvårdnadsnämnden sitt gillande för att vi som idéburen aktör bidrar till ökad valmöjlighet för Gävles hemtjänstkunder. Samtidigt kom det tydliga önskemål från besökare om att vi ska bli valbara i ytterligare stadsdelar och även driva äldreboende i kommunen.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni