Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Positivt besked från Mark- och miljödomstolen för Ersta Nya Sjukhus

Ersta Nya Sjukhus

Nu har domen i Mark och miljödomstolen kommit gällande de överklaganden som gjorts mot detaljplanen för Ersta Nya Sjukhus. Domstolen avvisar samtliga överklaganden.

- Det känns bra att vi nu fått ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen så att byggprocessen kan gå vidare till nästa fas. Nya lokaler är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda högkvalitativ vård. Ersta Nya Sjukhus blir ett toppmodernt sjukhus där vi ska bedriva en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. De nya lokalerna ger oss möjligheten att vara flexibla inför framtidens vårdutmaningar, säger Stefan Nilsson direktor på Ersta diakoni.

Ersta diakoni investerar 1,5 miljard i det nya sjukhuset på Erstaklippan på Södermalm. Ersta sjukhus har varit en del av sjukvården i Stockholm i över 150 år. Sedan dess har det byggts ut och renoverats och nu är det dags för ytterligare utveckling. Den nya byggnaden tar stor hänsyn till miljö, social hållbarhet och befintliga byggnader i närområdet som utvecklas mycket just nu, bland annat med ny tunnelbana och nya Slussen. 

Detaljplanen vinner laga kraft efter en överklagandeperiod på tre veckor från idag. Om överklaganden sker av mark och miljödomstolens dom, krävs ett prövningstillstånd från domstolen för att ärendet ska tas upp till överprövning. Det kan ta ytterligare tre-sex veckor.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni