Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Svenska Dagbladet skriver ”Vården på Ersta ska upphandlas i konkurrens”

Svenska Dagbladet skriver att vården på Ersta sjukhus ska upphandlas i konkurrens. Nuvarande avtal för Ersta sjukhus mag- och tarmcentrum gäller t.o.m. 31 december 2018.

Upphandlingen gäller för avtalsperiod från och med 1 januari 2019. Processen inleds med att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sänder ut ett så kallat RFI – request for information till vårdgivare.

Läs hela artikeln här: ”Vården vid Ersta sjukhus ska upphandlas"

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni