Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Positivt besked för Ersta nya sjukhus

Ersta nya sjukhus

Nu har Mark- och miljööverdomstolen fattat beslut i frågan om överklagande av detaljplan för Ersta nya sjukhus. Domstolen har beslutat att inte ge prövningsbeslut, vilket betyder att det tidigare beslutet står fast och överklagan avslås.

Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen innebär att detaljplanen inte kan överklagas ytterligare utan Ersta diakoni kan nu gå vidare i byggprocessen och söka bygglov hos staden.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni