Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stipendium delades ut till Jonas Nygrens projekt under Kirurgveckan

Jonas Nygren, överläkare Ersta sjukhus

Projekt: Implementering och utvärdering av ny teknik för rektovaginala och anorektala fistlar.

Projektet är en prospektiv studie (det vill säga en studie där man följer patienten framåt i tiden) av en ny teknik att behandla höga analfistlar med patientens egna fettceller. 

Metoden går ut på att man gör en fettsugning, vanligen från buken, och efter centrifugering eller silning av fettet så injiceras det runt fisteln, efter att man förslutit inre mynningen. Därefter så perforeras fisteln på flera nivåer så att fettet utifrån fyller fisteln.

Operationerna har hittills gjorts på Århus och Tromsö Universitetssjukhus med god framgång, framförallt vid rektovaginala fistlar.

Nu avser vi på Ersta sjukhus att implementera denna nya teknik. Personal från Ersta har redan varit i Tromsö och studerat ingreppet på plats. Medverkande i projektet är förutom Jonas Nygren, överläkare kirurgi, även Britt Husberg, överläkare kirurgi, och Solveig Elmer, överläkare kirurgi. Dessutom plastikkirurger från Karolinska sjukhuset och kirurger från Tromsö och Århus.

Vi gratulerar Jonas Nygren och hans team till stipendiet!

Läs mer om forskning som bedrivs på Ersta sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni