Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stomimottagningen på Ersta sjukhus fyller 25 år

Stomimottagningen Ersta sjukhus

I hela 25 år har stomimottagningen på Ersta sjukhus varit ett stöd för stomipatienter och deras närstående. Med kontinuitet, erfarenhet och trygghet ger stomiterapeuter och vårdteamet känslomässigt och tekniskt stöd i samband med stomioperation.

Så startade stomimottagningen

Annica Wistedt, stomiterapeut på Ersta sjukhus, var med och startade upp mottagningen. Efter sin utbildning 1989 till sjuksköterska på Ersta Sjuksköterskehögskola arbetade hon på Södersjukhuset under ett år och valde därefter att arbeta på Ersta sjukhus. När Annica fick frågan om att vara med och starta upp sjukhusets stomimottagning blev hon intresserad. Hon studerade vidare till stomiterapeut och har sedan dess arbetat på Ersta sjukhus stomimottagning. Annica berättar att hon till en början var nervös men sedan trillade polletten ner och hon tyckte arbetet var fantastiskt.

För att starta upp mottagningen krävdes ordentlig research. Annica besökte andra sjukhus och stomiterapeuter både i Stockholmsområdet och i övriga Sverige. Allt för att hämta in så mycket information som möjligt om arbetssätt, vård och material för att stomimottagningen på Ersta sjukhus skulle kunna erbjuda stomipatienterna den bästa möjliga vården.

När mottagningen först etablerades gick Annica själv runt till varje patient på Erstas olika avdelningar och bytte stomipåsar. Numera finns ett utbildat vårdteam som sköter om stomivården tillsammans med stomiterapeuterna. 

Annica Wistedt

Får följa patienten

Att vara stomiterapeut på Ersta sjukhus är en mångfacetterad och viktig roll som innebär nära samarbete med kirurger, kolorektalsjuksköterskor, vårdpersonal, dietist, kurator och sjukgymnast. Det innebär också nära samarbete med andra enheter som till exempel Hospice och ASIH – avancerad sjukvård i hemmet.

Det som är speciellt på Ersta sjukhus stomimottagning är att man får följa patienter under en lång tid, från början av patientens sjukdomsresa. Den största patientgruppen är de som drabbats av tjocktarmscancer även kallad koloncancer. En annan typ av patient är de som har fått sjukdomen Ulcerös kolit där patienterna ofta är unga människor. För dessa patienter sker en annan sorts förbättring i vardagen än för cancerpatienter. De kan ha behövt gå på toaletten upp till 10-25 gånger per dag och efter stomioperationen har utförts så behöver man tömma stomipåsen cirka 6-8 gånger per dag. Det kan ge en helt annan livskvalitet att ha stomi. 

Annica säger att det är fantastiskt fint att se att många återhämtar sig och bli friska och framför allt att de berättar att det går bra med att leva ett liv med stomi. Stomi är i sig ingen sjukdom utan ett resultat av en operation av till exempel tarmcancer. Stomi är till för att lindra samt att skydda en tarmkoppling också kallad anastomos. En del av Annicas patienter har hon träffat i 25 år. Man får följa dem genom oerhört svåra perioder, förklarar hon. Att arbeta med stomipatienter är inte ett fysiskt tungt jobb, men det kan vara väldigt psykiskt påfrestande. 

Ger patienten tid

På Ersta sjukhus erbjuds patienten flera återbesök, det är så viktigt att följa upp dem i deras återhämtning säger Annica. Vi ser till att ge personer som genomgått stomioperation mycket tid, vi ser till hela människan. Vi är ett team runt patienten. Det är vårdteamet på postoperativa uppvakningsavdelningen och vårdavdelningen som sköter stomivården, stöttar och tar hand om patienten. Stomiterapeuterna träffar patienten också under vårdtiden, och när det känns extra motigt för patienten eller det krånglar är vi konsulter.

Stomimottagningen Ersta sjukhus

Bilden visar alla fina brev Lena och Annica på stomimottagningen fått genom åren från sina patienter.

Sköta om stomipåsen

Alla patienter lär sig att sköta stomin oavsett om man är reumatiker eller ser dåligt så kan man sköta sin stomipåse. Alla hittar sitt egna sätt. Människan klarar av den förändring livet ger hen och det gäller för oss som vårdpersonal att stötta och hitta lösningar säger Annica.

Samtal om det mest privata – mannens sexliv

De senaste två åren har Annica arbetat särskilt med frågor kring hur stomi påverkar sexualiteten framförallt hos män. På Ersta sjukhus har man valt att ha särskilda samtal med patienterna om sexlivet och inte som en del av övrig information. 

Annica informerar och förbereder patienterna för den förändring som kan ske. Vid dessa samtal kommer man personerna väldigt nära och skapar ett förtroende eftersom man ses vid flera tillfällen i olika skeden. Det är väldigt vanligt att sexlusten tillfälligt försvinner i samband med en svår sjukdom. Den bristande lusten kan ha med stress och oro att göra. Och när man som följd av en sjukdom får stomi kan man uppleva att man får en förändrad bild av sin kropp något som oftast går över med tiden.

Fakta om Ersta sjukhus stomimottagning

På Ersta sjukhus utförs cirka 100 stomioperationer per år. Stomimottagningen har i år funnits i hela 25 år. Ersta sjukhus utför endast tarmstomier, främst tjock- och ändtarmsstomier. Stomiterapeuterna Annica Wistedt och Lena Vistmar har båda arbetat i många år. Annica i 25 år och Lena i 9 år.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni