Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vår kommentar på Kalla faktas uppföljning

TV4 har publicerat en kortare uppföljning på TV4 Play av Kalla Faktas tidigare reportage om Lilla Erstagården.

Kalla Faktas reportrar är tillbaka med ett nytt försök att smutskasta vården på vårt barnhospice Lilla Erstagården, den här gången på webben. Deras senaste påstående är att tre internationella organisationer kräver att den palliativa vården för barn i Sverige ses över.Vi kontaktade professor Julia Downing som leder ett av de citerade nätverken, ICPCN. Hon bekräftar i mejl att de inte alls kräver någon internationell utvärdering.
”Vi erbjuder vårt stöd om det behövs, vi säger inte att den palliativa vården för barn i Sverige behöver utvärderas av utländska experter”, skriver hon.
Professor Downing berättar att de hade blivit ”uppmanade att reagera” på Kalla Faktas program från den 18 september.

I det förra programmet anklagades vårt barnhospice för att vara en dödsklinik, vår personal för att bedriva aktiv dödshjälp.
”Kalla Fakta borde skämmas”; ”Kalla Fakta går över gränsen”; ”Kalla Faktas reportrar okunniga om elementära fakta” var några av reaktionerna i medier. Vår personal har hotats; gamla sår har rivits upp hos föräldrar som förlorat ett barn.

Även denna gång lyfter reportrarna frågan om utsättning av näring och vätska. Det händer att ett barn i livets slutskede visar tecken på att må dåligt, där mat och vätska ökar lidandet. Då kan ett medicinskt beslut fattas, tillsammans med föräldrarna, om att minska eller till och med avstå från mat och ibland även vätska. Syftet är att lindra barnets symtom när de inte har kunnat lindras på något annat sätt.
Reportrarna tar än en gång upp enskilda fall, och tyvärr tvingas jag upprepa mig: Vårdpersonal har tystnadsplikt. Även om vår version är en annan än den som förmedlas.
Nu citerar reportrarna professor Richard Hain, som påstås säga att man aldrig kan sätta ut näring och vätska längre än i två dygn. Även detta är fel.

Vi kontaktade doktor Julie Hauer, barnläkare och en auktoritet på området palliativ vård för barn med neurologiska sjukdomar. Hon är verksam vid ansedda Boston Children’s Hospital och vid Harvarduniversitet. Vi kontaktade också doktor Jens Grøgaard, som var ordförande för den arbetsgrupp som tog fram riktlinjer för barnpalliativ vård åt Helsedirektoratet i Norge (motsvarande Socialstyrelsen). 
De ger en samstämmig bild. Vårdpersonalen ser till symptomen, inte till tidsgränsen. De försöker lindra barnets lidande och hindra det från att ta skada. Det handlar om individuella beslut som utvärderas flera gånger per dag, inte om någon metod.

Julie Hauer och Jens Grøgaard skriver inte under på att det finns någon bortre tidsgräns på 48 timmar för att avstå från att ge näring och vätska. 
Och det är nu det blir riktigt intressant, för det gör inte professor Richard Hain heller. När vi i mejl och telefonsamtal berättar om Kalla Faktas påstående blir han mycket förvånad. Det finns ingen bortre tidsgräns på två dygn, berättar han. Han säger också att han specifikt har påpekat detta för en av Kalla Faktas reportrar.
Till sist, kanske någon undrar varför vi har valt att inte svara på frågor i programmet den här gången. Det är självfallet viktigt att föra medicinsk-etiska diskussioner kring palliativ vård för barn. Absolut ingenting av det vi hittills har sett tyder på att Kalla Fakta är rätt forum för det.

Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni