Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus vinner stor upphandling inom kirurgi och internmedicin

Ersta sjukhus vinnande anbud i den stora upphandlingen avseende specialiserad öppen- och slutenvård – inklusive intensivvård, inom internmedicin och kirurgi – har nu vunnit laga kraft.

– Det är ett mycket efterlängtat besked för oss, inte minst mot bakgrund av att vi bygger Ersta Nya Sjukhus som ska vara färdigt 2021, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

– Det är fantastiskt glädjande för alla våra patienter och medarbetare. Vi får nu fortsätta driva den avancerade och välrenommerade sjukvård som vi byggt upp under lång tid, säger sjukhuschef Jan-Åke Zetterström.

Den 11 april kom besked från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att Ersta sjukhus hade vunnit upphandling (SLL 1006). Nu har upphandlingen vunnit laga kraft.
Uppdraget löper över sju + fyra år och är värt uppemot fem miljarder kronor, räknat med optioner.

När många diskuterar problem i svensk sjukvård, så fortsätter Ersta sjukhus att satsa offensivt och långsiktigt. Vårdbehovet kommer bara att öka i Stockholm. Befolkningen blir äldre, allt fler flyttar in. Ersta sjukhus ambition har länge varit att kunna hjälpa fler. Nu blir det verklighet.

– Vi kommer att bredda vår forskningsverksamhet ytterligare. Ersta sjukhus har den organisatoriska styrkan att bedriva forskningsarbete, och vi är tillräckligt små för att snabbt implementera nya behandlingsmetoder, säger direktor Stefan Nilsson.

Vi på Ersta sjukhus är stolta över den höga kompetens våra medarbetare besitter, och vi söker nu ytterligare specialistsjuksköterskor till sjukhuset.

Läs även SvD: Ersta diakoni vinner miljardupphandling och Dagens medicin: Ersta diakoni vann upphandling om kirurgin

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni