Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstas röntgenklinik får toppbetyg vid extern revision av medicinsk kvalitet

Den 19-21 mars gjordes en extern revision av röntgenkliniken vid Ersta sjukhus på eget initiativ med syftet att låta en oberoende granskning undersöka hur väl Ersta står sig när det gäller medicinsk kvalitet på kliniken.

Granskningen genomfördes av Professor Lennart Blomqvist och hans team på Collective Minds Radiology och resultatet bedöms utifrån en förbestämd revisionsmall med tydliga kriterier och betygssteg. 

187 undersökningar på 120 patienter granskades inom området thorax-buk-bäcken med metoderna MRT, DT och Genomlysning. Urvalet gjordes blint som ett representativt tvärsnitt av alla våra radiologers senaste utlåtanden för att undvika selektionsjäv. Granskningen gjordes med pseudonymisering av patientdata och röntgenläkarens namn. Ersta sjukhus röntgenklinik fick genomgående goda betyg i granskningen: 

  • Är jämförelse gjord med relevant tidigare undersökning/ar? 95,2% - Ja
  • Svarade utlåtandet på den kliniska frågan? 97,3% - Ja
  • Diagnostisk precision: betyg 4,96 (max 5)
  • Klinisk konklusion: betyg 4,88 (max 5)
  • Språkbruk/utlåtandestruktur: betyg 4,83 (max 5)

Vill se nationell standard för klinisk kvalitetsrevision

Revisionsrapporten innehåller detaljerad återkoppling och förbättringsförslag utifrån samtliga granskade fall, vilket ger konkreta frågor att arbeta vidare med.

- På Ersta sjukhus vill vi alltid bli bättre och en oberoende granskning är en viktig del i det arbetet. De fina betygen är också ett kvitto på det fantastiska arbete medarbetarna gör dagligen på kliniken, säger Johan Henriksson, tf verksamhetschef och överläkare på röntgenkliniken Ersta sjukhus.

Vad blir nästa steg?

- Nu arbetar vi för fullt med uppföljning för att resultatet ska bli ännu bättre nästa gång. Jag skulle gärna se en nationell standard för klinisk kvalitetsrevision av radiologi, det skulle hjälpa Sveriges röntgenverksamheter att utvecklas och även ge underlag till remittenter och upphandlare att fatta kloka beslut för patienternas bästa, fortsätter han. 
- Jag skulle också vilja passa på att utmana övriga radiologiska verksamheter i Sverige att göra det samma och våga fråga sig: Hur bra är vi egentligen? avslutar Johan Henriksson, med ett leende. 

För mer kontakt och information:
Johan Henriksson, tf verksamhetschef, överläkare
Röntgenkliniken, Ersta sjukhus
Tel. +46 (0)8-714 64 04
E-post johan.henriksson@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni