Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Socialchef Ann-Sofi Wetterstrand om första tiden med Ersta Möjlighet

Den 1 februari startade vi Ersta Möjlighet, ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld och som har missbruksrelaterade problem. En viktig lärdom från den första tiden är att först fokusera på våldsutsattheten.

Ann-Sofi Wetterstrand
– Det är förstås egentligen för tidigt att säga så mycket, men för de flesta har det hittills gått bra. När någon får placering hos oss och kommer bort från förövaren – i en skyddad miljö – och får stöd med krisbearbetning, så ser vi att det blir lättare att jobba med beroendet, säger socialchef Ann-Sofi Wetterstrand.
– Till exempel har en av kvinnorna kunnat lämna ett tungt amfetaminberoende under tiden på Ersta Möjlighet.

Berätta om någon utmaning!
– Myndigheternas stöd till de här människorna är ibland lite för fragmentariskt.

Hur då?
– Det krävs bättre samordning mellan myndigheterna. Om en myndighet placerar en kvinna hos oss för att hon ska få skydd – och hon samtidigt behöver försörjningsstöd – så blir det väldigt svårt om nästa myndighet kräver att hon kommer till dem och hämtar ut pengarna i just det område där hotbilden finns. 
– Sammantaget kan vi ännu inte dra för entydiga slutsatser eftersom verksamheten fortfarande är relativt ny. Men merparten av dem som skrivits ut har gått vidare i en hållbar planering.

Finns det lediga platser på Ersta Möjlighet?
– Ja, vi kan ta emot fler och vi är tyvärr övertygade om att behovet finns.

Här kan du läsa mer om Ersta Möjlighet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni