Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Summering av Ersta diakonis vecka i Almedalen

– Vi har haft väldigt givande dagar där Ersta berättat om sin verksamhet men också fört konstruktiva samtal om hur vi på bästa sätt utvecklar och stärker idéburen sektor, säger Kommunikations- och marknadschef Helena Ruhmén.

Helena Ruhmén deltog i en panel om idéburen sektors roll i framtidens välfärd. Seminariet finns att se här.

Ersta Vändpunkten anordnade ett seminarium på temat ”Barn på förskola med missbruk i familjen - så jobbar vi med upptäckt och tidiga insatser”, och som var mycket uppskattat.

Dessutom deltog Vändpunktens Oskar Palmbäck förtjänstfullt i ett seminarium anordnat av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. ”Att ha en anhörig som dricker för mycket - hur vanligt är det och vilka konsekvenser kan det få?” Det går att se i sin helhet här.

Sjukhusets utvecklingschef Helena Löf och specialistsjuksköterska Anna Karlsson var på plats vid ett par seminarier om Personcentrerad vård. De framförde sin syn, om att PCV inte bara är vårdgivarens ansvar. Regioner och kommuner behöver ha ersättningsmodeller och incitament för att hjälpa till på styrnivå, så att god vård med helhetssyn premieras.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni