Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Inspirationsdag inför arbetet med personcentrerad vård

Adam Carstens, tf verksamhetschef medicinklinken, bjöd in sina medarbetare till en inspirationsdag inför starten med arbetet kring personcentrerad vård.

I det ambitiösa upplägget fanns föreläsare som Ida Nyström från Vårdanalys, Jens Boström från Diabetesförbundet och Sara Riggare från Spetspatient. Adam Carstens samlade intryck av dagen var hur fantastiskt roligt det var att se engagemanget hos medarbetarna på kliniken.

– Kunskapsnivån om PCV varierar, allt från att man inte vet mycket alls till att man redan har arbetat personcentrerat på andra arbetsplatser. Mitt intryck är att dagen var inspirerande för alla och att vi nu har tagit ett gemensamt steg framåt i processen att arbeta med personcentrering på ett strukturerat sätt.

Hur kommer våra patienter att märka att Medicinkliniken har börjat jobba personcentrerat?

– Jag hoppas att patienterna märker att de bli mer involverade i omhändertagandet av sin egen sjukdom.

– Ytterligare en bonus var att vi fick göra något tillsammans som klinik. Det finns stora fördelar med erfarenhetsutbyte mellan olika sektioner. Inte bara vad gäller PCV-processen, utan även vad gäller andra förändringsarbeten. Det var även roligt för mig personligen att får träffa så många medarbetare i min nytillträdda roll som tillförordnad verksamhetschef.

Vi har ett nytt avtal med Region Stockholm som trädde i kraft vid årsskiftet. Kan du berätta mer om det?

– Vårt nya avtal har två så kallade kvalitetsparametrar, där vi har förbundit oss att genomföra förändringsarbeten inom två definierade områden: forskning utanför akutsjukhus och personcentrerad vård. 

– Detta är ett unikt upplägg för hur man utformar avtal med vårdgivare, och vi kommer att följas upp avseende de kvalitetsparametrarna. Vad gäller personcentrerad vård kommer uppföljningen framför allt avse i vilken utsträckning PCV införs. En del i detta är att vi arbetar med en strukturerad hälsoplan för våra  patienter.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni