Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Lott Bergstrand hedersmedlem i Svensk förening för medicinsk radiologi

Ersta sjukhus uppskattade chefläkare Lott Bergstrand blev i veckan hedersmedlem i Svensk förening för medicinsk radiologi. Efter nyår går hon i pension.

Med sin erfarenhet har Lott Bergstrand en god överblick över svensk sjukvård. Hon blev specialistläkare 1991 inom röntgen och doktorerade vid Uppsala universitet 1994. 
Efter tjänster på Danderyds sjukhus och Karolinska, kom hon till Ersta sjukhus 2010. Sedan 2016 har hon varit chefläkare. Nu blir hon hedersmedlem i SFMR, något hon är väldigt glad över.
– Jag gick in på deras webb och tittade på tidigare hedersmedlemmar. Det är nästan bara manliga professorer. Jag som varken är man eller professor…
När du blickar tillbaka, vad skulle du säga är den största förbättringen som svensk sjukvård har uppnått?
– Vi botar idag fler sjukdomar än någon gång tidigare. Forskningen gör också att fler människor, trots sjukdomar, kan fortsätta att leva ett bra liv. Det är en framgång man borde tala mer om. 
Vilket är den största förändringen som har skett?
– Det har blivit tuffare för alla personalkategorier under den här tiden. Tempot är högre, kraven är högre. Det leder till hårdare press på vårdpersonalen, och jag är inte förvånad över att så många blir sjukskrivna.
Om du fick ge ett enda förslag som skulle förbättra för sjukvården, vilket skulle det vara?
– Här i Stockholm skulle jag säga att sjukvården har komplicerats av att man använder sig av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Dels ger det en sorts ryckighet, dels tycker jag man betonar pengarna för mycket och kvalitetskriterierna för litet i själva upphandlingsfasen.
Varför valde du att jobba på Ersta sjukhus, och vad fick dig att stanna kvar?
– Det är en fantastisk arbetsplats. På ett mindre sjukhus är beslutsvägarna kortare, och därför ser man snabbare resultat av de beslut man fattar. Det är stimulerande. 
– Sedan känns det bra i hjärtat att vi inte är vinstsyftande. Med det menar jag såklart inte att man ska göra minusresultat, för det skulle vara ohållbart. Men här överskuggar inte ekonomin allt annat, och den är inte själva utgångspunkten när Ersta bedriver verksamhet. 
Kan du ge ett tips till yngre läkare?
– Jag uppmuntrar gärna unga läkare att våga vara chefer. Jag tycker ibland att läkare abdikerar från chefs- och ledarskap, och jag har under en längre tid nu försökt få yngre läkare att se hur roligt det är att vara i en beslutsfattarfunktion.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni