Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patienter får bättre hjälp när Ersta sjukhus startar Ersta IBD-centrum

Här går startskottet för Ersta sjukhus senaste satsning inom personcentrerad vård. Ett multidisciplinärt, strukturerat och personcentrerat IBD-centrum på medicin- och kirurgkliniken. I december hölls uppstartsmöte med patientorganisationer närvarande.

Mattias Soop, kirurg och överläkare håller i projektet tillsammans med Erik Florwald, gastroenterolog på medicinkliniken.

- Personer i Stockholm med IBD* har länge behövt en integrerad och lättillgänglig specialistvård. Vi har nu beslutat att erbjuda detta genom att starta ett IBD-centrum på Ersta sjukhus där patienten får hjälp i hela vårdkedjan, från mottagning - röntgen – endoskopi till mindre och större kirurgi, berättar Mattias Soop.

Ersta sjukhus hjälper idag omkring 2700 patienter och kommer med denna satsning kunna dubbla antalet patienter. Efter årsskiftet planeras en större informationsaktivitet gentemot både primärvården och specialistavdelningar på de andra sjukhusen för att berätta om denna nya möjlighet att ge bättre vård till dessa patienter. Aktiviteter för att nå patienter direkt kommer också att genomföras.

* IBD = Inflammatory Bowel Disease, inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom och ulcerös kolit

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni