Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny insamlingschef till Ersta diakoni – Helena Liman Sagoo

I början av mars tillträder Helena Liman Sagoo som ny insamlingschef på Ersta diakoni. Hon kommer närmast från tjänsten som gruppledare för Fundraising- och alumniarbetet på Stockholms universitet och har tidigare, bland annat, arbetat med fundraising på Karolinska Institutet.

- Jag ser mycket fram emot att få vara del av en organisation med så bra verksamhet och att få verka inom idéburen vård och omsorg i en tid då allt fler ser nyttan av idéburna aktörer, säger Helena Liman Sagoo. Det känns extra bra att få göra det på Ersta diakoni, som har en lång tradition av att möta människors behov. Jag vill använda min erfarenhet och mitt nätverk för att öka kunskapen om Ersta diakoni, utveckla insamlingsverksamheten och få fler att vilja bidra, inte minst till Ersta nya sjukhus.

Gåvomedel är viktiga tillskott för att Ersta diakoni ska kunna bedriva den högkvalitativa vård och omsorg som organisationen står för, och de är helt avgörande för de verksamheter som täcker ett behov där samhällets resurser inte räcker till. Ersta Vändpunkten, som ger stöd och hjälp till anhöriga till missbrukare, och Ersta Hopp, som vänder sig till människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen, är exempel på verksamheter som är helt beroende av insamlade medel. 

- Det känns bra att ha kunnat rekrytera en så erfaren och kompetent person som Helena Liman Sagoo, säger direktor Stefan Nilsson. Hon kommer in i en tid då vi står inför stora förändringar. Insamlingsarbetet är strategisk viktigt för Ersta diakoni när vi nu dels bygger ett helt nytt sjukhus och dels utökar våra verksamheter. 

För mer information, kontakta: Helena Ruhmén, marknads- och kommunikationschef, 070-484 34 59, helena.ruhmen@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni