Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni erbjuder anhörigvistelser

Ett dygns frihet från krav kan vara en obeskrivlig lyx för anhöriga till någon som är drabbad av Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom. För dem erbjuder Ersta diakoni nu anhörigvistelser.

Ersta erbjuder sedan många år anhörigstöd i form av exempelvis enskilda samtal och grupper, främst till den som är närstående till en person som är drabbad av demenssjukdom.

Carina Parmenfält, ansvarig för Erstas anhörigstöd samt Silviasyster, kände stolthet över den befintliga verksamheten som vänder sig till drabbade och anhöriga i alla åldrar, men ville samtidigt se om man kunde bredda stödet än mer.

När hon frågade kommunens anhörigkonsulenter och de anhöriga själva vad de ansåg att samhället inte kunde stå till tjänst med, svarade de ganska lika: att få komma bort och framför allt - vila. Då föddes idén till Erstas anhörigvistelser, 24 timmar av vila, god mat, samtal, erfarenhetsutbyte och att bara få vara sig själv i en lugn miljö.

-Det ställs stora krav på anhöriga. De lever i en vardag då mycket handlar om deras närstående och i princip inget handlar längre om dem själva. Många vittnar också om en utdragen sorgeprocess där man förlorar sin närstående steg för steg, säger Carina Parmenfälth.

Under 2019 genomfördes ”testvistelser”. Någon grupp fick checka in på Ersta hotell på Erstaklippan, andra på Betania, Erstas sommarhem på Värmdö utanför Stockholm. Under 24 timmar fick deltagarna, umgås, äta gott, vila, samtala med anhörigstödjare och diakon och uttrycka sig i konstterapi.

-Det verkade göra mycket gott för deltagarna. Många hittade varandra och ville gärna fortsätta träffas i en anhöriggrupp.

Under teststadiet har det främst varit personer med koppling till Erstas dagverksamhet, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden som deltagit, men har platser funnits över har de erbjudits till andra. Fokus har hittills legat på anhöriga till personer drabbade av demenssjukdom, men Carina Parmenfälth ser att anhörigvistelserna i framtiden kan omfatta fler.

-Kopplat till Ersta diakonis samtliga verksamheter finns många i behov av stöd, exempelvis startar Ersta snart LSS.

Nästa tillfälle för anhörigvistelser planeras till juni och augusti. Carina Parmenfätlh drömmer framöver om att kunna erbjuda anhörigvistelser varje månad. Hon skulle också önska anhörigrum, som hotellrum där de anhöriga vid behov kan boka in sig på för att få komma bort och få vila och stöd.
Hittills har anhörigvistelserna drivits i projektform och kunnat vara kostnadsfria, men för att kunna fortsätta med verksamheten på sikt behöver man hitta finansiering i form av bidrag eller att den anhöriga kan bidra med en del av kostnaden själv.

-Det känns viktigt att fånga upp den här gruppen, de sliter hårt i en tillvaro fylld av sina partners behov. Många är helt slutkörda och om de inte får stöd löper de själva stor risk att bli sjuka, avslutar Carina Parmenfätlh.

Läs gärna mer om Erstas anhörigvistelser i reportaget från Alzheimer Sveriges tidning Minnesvärt 

Läs också mer om Ersta diakonis stöd till anhöriga här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni