Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

En levande värdegrund ger nöjda patienter och stolt personal

Rtgkliniken

Joakim Crafoord, chef för Ersta röntgenklinik, är stolt över sina arbetskamrater. Han menar att Ersta diakonis värdegrund gör verklig skillnad i det dagliga arbetet och skapar goda patientrelationer.

- Kompetensen på vår röntgenklinik är extremt hög. Våra rutinerade sköterskor tar hand om patienterna på ett föredömligt sätt för att ta bilder med hög kvalitet. Läkarna är alla specialister sedan länge, med makalös bredd och djup i sin kunskap.  Sedan måste ju allt runt i kring fungera också, och det är här som vår administrativa personal gör ett jättejobb.

Det är Joakim Crafoord som med stolthet konstaterar hur bra arbetskamrater han har. Han är chef för röntgenkliniken på Ersta sjukhus sedan 2016. Under våren skrev han en uppmärksammad debattartikel i Läkartidningen om hur Ersta diakonis värdegrund gör verklig skillnad i det dagliga arbetet och skapar goda patientrelationer, som i sin tur leder till goda omdömen från patienterna. Närmare 98 procent av patienterna är mycket nöjda med undersökningarna i sin helhet på Ersta röntgen och 94,1 procent ger högsta betyg till personalens bemötande.

Åren sedan han tillträdde som chef har präglats av en omorganisation, då kliniken bland annat har arbetat aktivt och strategiskt med värdegrunden för att göra den till en naturlig del av det dagliga arbetet.  Att alltid se hela människan – se den personens förutsättningar och anpassa vården på bästa sätt - och att arbeta aktivt med en arbetsplatskultur, även i relationen till kollegorna.

- Vi har gemensamt kommit fram till hur vi vill att det ska vara på vår arbetsplats. De gånger något fallerar eller vi märker att det inte fungerar som det ska, då kan vi alltid gå tillbaka till det. Prata om hur vårt arbetsklimat ska vara. Det finns en trygghet i det.

- Jag drivs av förändring, av att kunna påverka processer och att förbättra arbetet. En organisation eller ett företag som klistrar på en vision som inte är förankrad i den dagliga verksamheten och hos personalen, kommer inte att lyckas. Man ska inte säga det man inte är. Det är först när man gör det på riktigt, när värdegrunden betyder något på allvar för personalen och de känner och vet att de kan stå för den, som den kan göra skillnad. Vi ser att det är så hos oss, ytterst i återkopplingen från våra patienter - de är nöjda med vården och ger oss fina omdömen.

Personalen är också stolt över det arbetsplatsen gör, vilket i sin tur har lett till att det är lätt att rekrytera ny personal när det behövs. Röntgenkliniken vid Ersta sjukhus har helt enkelt ett gott rykte både bland patienter och personal.

Bidrag och gåvor från stiftelser och andra givare har alltid spelat en stor roll för att kliniken ska kunna hålla den höga kvalitet som den gör. De innebär en möjlighet att kunna investera i innovativ och modern teknik. Det bidrar också till att göra kliniken till en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet att lägga mer tid på patienten.

Fotnot: Ersta diakonis värdegrund bygger på Se människan

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni