Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny verksamhet för unga anhöriga

"Vi vet att det finns en ökad risk för egen psykisk ohälsa, självmord och svårigheter att klara av skolan för anhöriga barn och unga. Det finns ett behov i samhället av förebyggande insatser, samtidigt som den här gruppen har svårt att få det. Det gör att Ersta Horisont har en viktig funktion att fylla", säger Mary Slevin. 

Mary Slevin är grundutbildad psykoterapeut och chef för den nya verksamheten, som vänder sig till unga i åldern 15 – 25 år med en nära anhörig som lider av psykisk sjukdom, demens eller en annan svår sjukdom. Det kan vara en mamma eller pappa, men också en far-/morförälder eller ett syskon.  

"Att ha en nära anhörig som är svårt sjuk innebär att fokus alltid är på någon annan. Som barn eller ung är det lätt att tänka att det är något fel på en om man själv mår dåligt och inte klarar av situationen. Det är också lätt att tänka att man måste orka för att alla runt omkring mår dåligt", berättar hon. 

Ansvaret kan också vara praktiskt, som att se till att det finns mat i kylen, att det är städat och att det finns rena kläder. Bor man ensam med en sjuk förälder och/eller har småsyskon blir ansvarstagandet ännu större. När man inte orkar med så känner man skuld och skam.

"Du vill hålla ihop familjen och inte vara mer börda för familjen, så  du visar inte hur du mår. Samtidigt måste du berätta för att kunna få den hjälp som eventuellt erbjuds. Där kan Ersta Horisont komplettera befintlig verksamhet, eftersom ingen behöver veta att du kommer till oss", säger Mary Slevin.

Ersta Horisonts personal  har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Tack vare att verksamheten är helt gåvofinansierad kostar det ingenting att komma hit.Efter ett inledande samtal då man identifierar vilka behov som finns, har man möjlighet att gå i grupp eller i individuella samtal. Ibland båda delarna. 

"Många av barnen upplever att när de väl försöker att berätta hur de har det, så är det ingen vuxen som riktigt förstår, att de vuxna vill lösa problemet snarare än att lyssna. Hos oss ska barnen känna att de blir lyssnade på, att vi ser den situation de är i. Samtidigt ska de få kunskap och stöd så att de kan lämna med en ökad självkänsla", säger Mary Slevin.

I grupperna finns möjlighet att under strukturerade och professionellt ledda samtal möta andra i samma situation. Det är en viktig insikt att förstå att man inte är ensam om sin situation eller att må som man gör. Kunskap om sjukdomen som den anhöriga har är också ett viktigt verktyg för att förstå och kunna klara av en svår vardag. 

Det var erfarenheterna från Ersta Vändpunkten, mottagning för anhöriga med alkohol-eller drogberoende, Erstas äldreboenden, Ersta hospice samt Ersta kyrka som väckte tanken att starta Ersta Horisont. Det fanns fler barn som mådde dåligt och som behövde professionell hjälp för att må bättre.

"I framtiden vill vi också kunna utveckla verksamheten så att även yngre barn kan komma till Ersta Horisont", avslutar Mary Slevin.

Läs mer Ersta Horisont. 

Skriv ut