Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Begära registerutdrag, rättelse, radering mm

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som finns hos Ersta diakoni? Här kan du läsa mer om hur du gör om du vill få information om dessa uppgifter.

Rätt till information

När du besöker våra verksamheter, till exempel vid läkarbesök och inflyttning på äldreboende, har du rätt att få information om att vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar genom att begära ett kostnadsfritt registerutdrag.

Det finns också tillfällen när särskild information ska lämnas, exempelvis vid dataintrång eller liknande (läs mer om Personuppgiftsincidenter här).

Vad innehåller ett registerutdrag?

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter om dig som Ersta diakoni behandlar. Du ska också få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter vi behandlar och vem/vilka personuppgifterna eventuellt lämnas ut till. Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling hos Ersta diakoni.

Gör så här för att begära ett registerutdrag:

För att begära ett registerutdrag kan du använda vår blankett för begäran om registerutdrag. 

Blanketten kan skickas med post in till Ersta diakoni, Dataskyddsombudet, Box 4619, 116 91 Stockholm, eller via e-post till dataskyddsombudet@erstadiakoni.se

Om du mejlar din begäran, tänk då på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter är bland annat information om hälsa, sexualliv/sexuell läggning, etniskt ursprung, religiös övertygelse.

Vad händer sedan?

När vi mottagit din begäran kommer du att erhålla en bekräftelse och registerutdraget skickas inom en månad. Skulle handläggningen ta längre tid kommer vi att kontakta dig.

Rätt till rättelse, radering, begränsning med mera

Vill du ha information om dessa rättigheter, läs vår Integritetspolicy. Om du vill att dina personuppgifter ska rättas, raderas m m, använd vår blankett för begäran om rättelse, radering m m.

Lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Ersta diakoni behandlar personuppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Har du lidit skada på grund av del felaktiga behandlingen kan du ha rätt till skadestånd av den/de som medverkat vid behandlingen.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Dataskyddsombudet
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 45
@ dataskyddsombudet

Kontakt dataskydd
Christina Lehnert