Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Rapportera personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller kommit i orätta händer, oavsett om det har skett oavsiktligt eller med avsikt.

Med registrerad menas de personer vars personuppgifter behandlas av Ersta diakoni. Exempel på personuppgiftsincidenter:

• En obehörig har kommit över ett lösenord som gör det möjligt att logga in i system som behandlar personuppgifter.

• Känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas med mejl och till fel mottagare.

• Ett papper som innehåller uppgifter om namn och sjukdomstillstånd glöms i en skrivare eller kopieringsmaskin.

• En dator eller mobiltelefon smittas med en skadlig kod som gör det möjligt för en obehörig att komma åt personuppgifter.

• En mobiltelefon eller dator stjäls eller tappas bort, om enheten innehåller personuppgifter som kan kopplas till Ersta diakoni eller är uppkopplad mot Ersta diakonis system (exempelvis genom en app för mejl i mobiltelefonen).

När ska en personuppgiftsincident rapporteras?

Personuppgiftsincidenter rapporteras när en medarbetare eller ett personuppgiftsbiträde (leverantör) vet att det inträffat en incident, misstänker att det har inträffat en incident eller ser en risk för att det kan inträffa en incident.

Så rapporterar du en personuppgiftsincident

Alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras till Ersta diakonis dataskyddsombud och Dataskyddsgrupp så snart som möjligt efter upptäckt. Det gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad. Rapportering görs i separat formulär (du hittar länk till detta här under) och rapporten skickas direkt till Ersta diakoni. Allvarliga incidenter ska rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckt.

För att komma till formuläret - klicka här.


| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Dataskyddsombudet
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 45
@ dataskyddsombudet

Kontakt dataskydd
Christina Lehnert