Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kvalitet & miljö

Ersta diakoni är kvalitetscertifierade sedan 2012 och miljöcertifierade sedan 2008. Under 2016 är vi certifierade enligt de nya standarderna 9001:2015 och 14001:2015 inom områdena sjukvård, socialt arbete (äldreboende, individ- och familjeomsorg), forskning och utveckling, fastighet, hotell- och konferens, oblatbageri samt kyrklig verksamhet.

Oblatbageriet är certifierade för ekologisk produktion vilket är baserat på EU:s regler för produktion av ekologiska livsmedel (EG nr 834/2007). Detta innebär att råvarorna i våra oblater inte har utsatts för syntetiska kemiska bekämpningsmedel.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni