Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Var med och gör skillnad!

Medlem Tara Lejermalm

”Det känns självklart att stödja en verksamhet där omtanke om människor i utsatta situationer är den främsta drivkraften”

Som varje ideell förening hämtar Ersta diakoni styrka och inspiration från sina medlemmar. Det är redan många som valt att engagera sig i vår sak – och det finns plats för fler. Bli medlem du också!

Som medlem bidrar du aktivt till att stödja Ersta diakoni, både i ord och handling.

Respekt och empati

När Ersta diakonisällskap startade sin verksamhet 1851 levde en stor del av Stockholms befolkning i social och hälsomässig misär. De tidiga diakonernas banbrytande insatser för att lindra nöden, grundade sig på övertygelsen om att varje människa – oavsett livssituation – är en jämlike som ska behandlas med respekt och empati.

Se människan

Ersta diakoni har med tiden utvecklats till en modern och professionell välfärdsinrättning där arvet från tiden som sociala pionjärer fortfarande är levande: vi värnar om varje människas rätt till ett bra liv, såväl i fysisk och psykisk mening som i andlig och social. Vår ambition är att bemöta människor som självständiga individer, inte som patienter. Denna helhetssyn genomsyrar hela vår organisation och begreppet "se människan" är den bärande grundidén i allt vårt arbete.

Överskott går tillbaka till verksamheten

Idag är Ersta diakoni en av Sveriges största ickevinstdrivande aktörer inom sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning. Att vår verksamhet bedrivs utan vinstintresse betyder att allt ekonomiskt överskott går tillbaka in i verksamheten, istället för att hamna hos aktieägare. Det är vår fasta övertygelse att vård och omsorg handlar om att tjäna människor – inte att tjäna pengar på dem.

Om du delar vår uppfattning, är du välkommen att bli medlem i Ersta diakoni. Din insats är värdefull för den framtida utvecklingen av Ersta diakoni som idéburen och oberoende aktör.

| Fler

Kontakt

Medlemsservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ medlemsservice