Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Arbeta hos oss

collage

Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg. Som fristående och nytänkande aktör bedriver vi verksamhet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, fastighetsförvaltning, kyrklig verksamhet och forskning.

Ersta diakoni är centralt beläget på Erstaklippan på Södermalm i Stockholm.På Ersta diakoni möter vi individer – inte livskriser, sjukdomar och symptom. Utifrån vår kristna grundsyn om allas lika värde, har vi hjälpt människor i utsatta livssituationer ända sedan 1851. Med en lång och traditionsrik historia, en hög kvalitet och stark ekonomi möter vi framtidens behov.

Ersta diakonis verksamheter vilar på värdegrunden: Se människan, med värdeorden professionalism, tillit och hopp. Våra medarbetare är våra viktigaste bärare av värdegrunden och visar att vi varje dag lever som vi lär.

Vi välkomnar arbetssökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas och växa i sin roll.

Alla medarbetare inom Ersta diakoni omfattas av Vårdföretagarnas kollektivavtal för Vård & Behandling. Våra medarbetare erbjuds subventionerad friskvård, dessutom finns gymlokal och gympasal tillgängliga i Ersta sjukhus lokaler.

Medarbetarinflytande

Medarbetarundersökning genomförs med regelbundenhet för att utvärdera arbetssituationen i våra verksamheter. Genom detta kan våra medarbetare påverka möjligheten till en ännu bättre arbetsmiljö.

Våra verksamheter arbetar till stor del med flexibel schemaläggning i TimeCare, vilket innebär att du själv har möjlighet att påverka din arbetstid.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni