Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Camilla Vinberg Österberg

Camilla

Sjukhuspräst Ersta kyrka 
 

Varför är Ersta diakoni en bra arbetsplats?

Jag tycker att det är en spännande organisation, byggd på en kristen grund med en spännande historia och en kombination av verksamheter som är angelägna. Ersta är som en mötesplats mellan samhälle, kyrka och offentlighet - här bedrivs ju både forskning och finns en plats för ideella krafter. Eftersom det är en stiftelse, är beslutsvägarna ofta korta, vilket är något jag uppskattar. Som erfaren sjukhuspräst, uppskattar jag att alla är anställda på lika villkor, vilket betyder att jag som präst har en mer given plats än på andra sjukhus.

Vad är dina arbetsuppgifter och hur ser en arbetsdag ut?

 Jag är präst på Ersta kyrka, vilket innebär att jag får hålla i gudstjänster och förrättningar, precis som i en församling. Då min inriktning är sjukhus, möter jag patienter, anhöriga och personal i själavård. Människor kommer ibland med sin andlighet till mig och alltid med sin mänsklighet. Jag har fullständig tystnadsplikt och skriver inga journaler, vilket gör mitt arbete unikt. Jag möter också personal i reflektioner och värdegrundsarbete

Jag samarbetar med personal, till exempel finns jag med och driver en existentiell samtalsgrupp för patienter inom psykiatrin.
       
Ingen dag är riktigt lik en annan. Jag kan till exempel ha ett par själavårdssamtal, en samtalsgrupp, samt finnas ute på en avdelning för att möta patienter och anhöriga efter behov.

Varför trivs du på din avdelning?

Jag trivs för att jag får arbeta med frågor som rör tro, liv, ja hela den existentiella verkligheten - det vill säga att arbeta med HELA människan. Sedan finns det en frihet i kyrkan på Ersta, genom att jag har möjlighet att röra mig mellan avdelningar och verksamheter. Jag är nyfiken och får mycket inspiration av mötet med människor i alla professioner, samhällsklasser och ursprung. Det diakonala perspektivet är alltid mötet med människans utsatthet och det genomsyrar Ersta. Det kan handla om den materiella utsattheten, såväl som den psykiska och andliga.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni