Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Jenny Söderberg

Jenny SöderbergChefssjuksköterska Hospice


Varför är Ersta diakoni en bra arbetsplats?

Det är en relativt liten organisation, och jag upplever att det är ganska nära och snabba beslutsvägar. För mig är det också viktigt att det är en icke-vinstsyftande organisation.

Vad är dina arbetsuppgifter och hur ser en arbetsdag ut?

Som chefsjuksköterska med en medarbetargrupp på cirka 30 personer är det stor tid som läggs på planering av bemanning, nyrekrytering, samtal och stöd till enskilda medarbetare, skapa forum för att tillvarata medarbetarnas idéer och informera genom olika kanaler så att medarbetargruppen är informerad om allt som rör deras arbete. En annan del av mitt jobb är att tillsammans med klinikledningen se till att vi hela tiden möjliggör utveckling av vår klinik på olika sätt.

Varför trivs du på din avdelning?

Motiverade medarbetare, stödjande chefskollegor och att indirekt få vara med och göra skillnad för våra patienter och deras närstående.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni