Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Marcus Ojanen

MarcusVaktmästare Ersta Fastigheter

 

Varför är Ersta diakoni en bra arbetsplats?

Ersta är en bra arbetsplats för mig eftersom att jag som ung har fått en chans att komma ut i arbetslivet. I och med att jobba på Ersta har man fått en inblick i många olika typer av vård och hjälpverksamheter. Ersta som arbetsplats har gett mig breda erfarenheter och jag har fått chans att utvecklas både privat och i min yrkesroll som en del av servicegruppen.

Vad är dina arbetsuppgifter och hur ser en arbetsdag ut?

En arbetsdag för mig består av att se till att alla Erstas verksamheter har allt det de behöver som till exempel leverera alla olika varor som används, tömma sopor eller hjälpa någon att flytta. Sen nu under våren och sommaren har jag jobbat väldigt mycket med att införa matavfallshantering.

Varför trivs du på din avdelning?

När man jobbar på fastigheter och i servicegruppen så rör man sig runt om på hela Ersta varje dag och får göra allt mellan himmel och jord. Så dagarna går väldigt fort och inte en dag ser ut som den andra och det är något som jag uppskattar.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni