Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Urban Beckfjäll

UrbanDiakoniassistent Ersta kyrka

 

Varför är Ersta diakoni en bra arbetsplats?

 Jag uppfattar Erstas verksamheter som värdefulla, dels på grund av dynamik som möter tradition, dels på grund av verksamheternas olika karaktärer. Det innebär att vi som arbetar i kyrkan, och som har kontakt med många andra enheter, möter människor med skilda erfarenheter och i mycket varierande livssituationer. Det stimulerar och utmanar.

Vad är dina arbetsuppgifter och hur ser en arbetsdag ut?

 Mina arbetsdagar påbörjar och avslutar jag oftast i kyrkan, eftersom jag som ”kyrksyster” ansvarar för kyrkorummets vård. Jag är kyrkvaktmästare på vardagar och vissa helger. Jag sitter ofta i sakristian, som fungerar som mitt ”kontor”. Jag har andakter både i kyrkan och på våra äldreboenden. Jag är också delaktig i arbetet rörande personer med alzheimer.

Varför trivs du på din avdelning?

 Framför allt tack vare samvaron med dem som tar del av våra verksamheter. En annan källa till trivsel är att jag får ta del av en ”diakonikultur” som är levande, mycket genom att jag dagligen möter diakonerna som lever och verkar på Ersta. Jag befinner mig i det jag personligen uppfattar som livsnerven i Erstas verksamhet – i det diakonala arbetet. Jag tror mig vara på rätt plats och det är värdefullt för mig.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni