Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stöd i livet

Vi vet att när vi själva blir utsatta vid sjukdom, ålderdom och sociala trauman minskar vår förmåga att hävda integritet och rättigheter. Människor i utsatta livssituationer är alltid i underläge och därför starkt beroende av medmänniskors goda intentioner.

Ersta diakoni har en lång tradition av att möta människor i utsatta livssituationer, och stå stadiga i det valet. Vi skyddar våldsutsatta kvinnor, ofta med traumatiserade barn. Vi hjälper barn vars föräldrar lever i missbruk. Vi stödjer barn vars föräldrar drabbats av tidig demens.

Vi erbjuder samtalsgrupper för personer som nyligen fått en demensdiagnos och andra som berörs av sjukdomen. Dessutom finns Erstagruppen för dig som fått demensdiagnos och vill träffa andra i samma situation. Vi driver Café Minnesvärt som är en öppen verksamhet och har aktiviteter en gång i månaden. 

Ersta Familjerådgivning hjälper familjer som är i kris. Familjerådgivningen utgår i huvudsak från familjesystemiska modeller med kognitiva inslag allt för att ge paren idéer för framtida vägval när det kommer till samlevnad och förhållanden.

Ersta Fristad är ett skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld eller barn som bevittnat våld.

Vår samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor vänder sig till dig som är över 20 år och som tidigare direkt eller indirekt har blivit utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder dig möjlighet till nyorientering genom bearbetande stödsamtal.

Ersta Hopp vänder sig till personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. Vi erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet

Vi har flera verksamheter för vård i livets slutskede på hospicekliniken samt Nordens första barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården.

Ersta kyrka finns möjlighet till enskilda samtal och själavård för patienter, boende och besökare. Kyrkan erbjuder tillfällen för att varva ned, reflektera och andlig fördjupning i form av retreater, pilgrimsvandringar och konfirmation.

Ersta sjukhus sjukgymnastikverksamhet är inriktad på bland annat led- och muskelrelaterade besvär, långvarig smärta och neurologiska skador.

Ersta Vändpunkten är en stödverksamhet för anhöriga till missbrukare och vänder sig både till barn och vuxna.

Vi ger även stöd till dig som är anhörig  - läs mer här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni