Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Forskning och utbildning

Ersta diakoni har många duktiga medarbetare som både utbildar och föreläser om deras expertisområden och verksamheter. Vi är dessutom delägare i Ersta Sköndal högskola och har därigenom ett nära utbildningssamarbete.

Forskning

Vetenskaplig utvärdering och metodutveckling inom sjukvård och socialt arbete är viktigt för att bidra till förbättringar och utveckla högsta möjliga kvalitet för den enskilde individen som söker hjälp och stöd.

Närheten mellan sjukhus, högskola och social verksamhet på Ersta diakoni gör att forskningen kan hämta kunskap direkt från praktiken och snabbt överföra nya rön till den dagliga verksamheten.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni