Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Din hjälp behövs för att stödja anhöriga i kris

Anhöriga till svårt sjuka tar ett stort ansvar och det finns få möjligheter till avlastning. Med din hjälp kan vi ge dem professionellt stöd och en välbehövlig paus i en mycket ansträngd vardag. Erstas anhörigstöd är helt beroende av gåvor.

Läs mer om hur du kan hjälpa >>

Erstajournalen, nr 1, 2020

I årets första nummer av Erstajournalen berättar vi om Familjen Erling-Perssons stiftelses miljonanslag till forskningen vid Ersta sjukhus, gruppledare Carina Parmenfält intervjuas om stöd till anhöriga, det skyddade boendet Ersta Fristad tittar tillbaka på sitt första år och så hälsar vi nya insamlingschefen Helena Liman Sagoo välkommen.

Trevlig läsning!

Varmt tack för era gåvor under 2019!

I vårt årstack kan du läsa mer om hur gåvomedel har fördelats och intervjuer med givare och verksamheter. 

Trevlig läsning!

Goda skäl till att ge bort din aktieutdelning

Du vet väl att du som privatperson skattefritt kan skänka din aktieutdelning till Ersta diakoni? Din gåva ökar i värde och vi kan hjälpa fler människor i utsatta livssituationer - du väljer vilken av våra verksamheter du vill stödja. Läs mer. 

Bli månadsgivare

Ditt stöd används där det bäst behövs. Du kan till exempel hjälpa barn och ungdomar i familjer med missbruk att klara vardagen, ge barn och vuxna som vårdas på hospice en värdig sista tid i livet eller skydda våldsutsatta kvinnor och barn.

Läs mer om hur din gåva hjälper andra

Skattereduktion på gåvor till Ersta diakoni

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för privatpersoner på gåvor till ideella organisationer. Du som är givare kan få tillbaka 25 procent eller max 1500 kronor av ditt totala gåvobelopp under året.

Läs mer

 • Ge en gåva idag

  Din hjälp behövs. Ge en spontan gåva idag.

 • Minnesgåva

  Hedra någon som gått bort med en minnesgåva.

 • Bli månadsgivare

  Stöd hela Ersta diakonis verksamhet. Dina pengar används där de bäst behövs.

 • Sätt att stödja

  Läs mer om hur du kan stödja våra verksamheter.

 • Tack till alla givare 2019
  Årstack 2019

  Under 2019 har 35,3 miljoner kronor samlats in. 2 226 privatpersoner och 30 företag beslutade sig för att stödja Ersta diakoni. 65 stiftelser och organisationer har bidragit till verksamheten.

  Ersta diakoni har idag en insamlings- och administrationskostnad på 15 procent, vilket innebär att 85 procent går till ändamålet.

  Läs hela Årstack 2019 >>

 • 90-konto - Svensk Insamlingskontroll
  Logga

  Ersta diakonis insamlingsverksamhet har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.


  Läs mer på Svensk Insamlingskontroll >>

 • Varmt tack för era julgåvor!
  tackjul_webb

  Julinsamlingen 2019 gick till det skyddade boendet Ersta Möjlighets arbete för kvinnor som har flytt från en våldsam partner och ett liv med missbruk. Ni var många som ville vara med och stödja och tack vare er generositet samlade vi in drygt 560 000 kronor. 

  Ersta Möjlighets verksamhet är speciellt anpassad för kvinnor som har flytt från både våld och missbruk. Era gåvor bidrar till att de får hjälp, samtalsstöd och bemöts av professionell personal som förstår deras situation. Varmt tack för ert engagemang!