Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Bli månadsgivare hos
Ersta diakoni

Barn och kurator

Bli månadsgivare och stöd hela Ersta diakonis verksamhet. Dina pengar kommer att användas där de bäst behövs.

Ditt stöd kan till exempel bidra till att barn och vuxna som vårdas på hospice fått en värdig sista tid i livet med familjen i sin närhet, att barn och ungdomar till missbrukande föräldrar fått kunskap och stöd att klara vardagen och att kvinnor och deras barn som utsatts för våld och hot har fått skydd.

Det kan också betyda att personer med demenssjukdom och deras anhöriga får stöd till ett värdigt liv eller att äldre får en meningsfull vardag på något av våra boenden.

Du bidrar med minst 100 kronor i månaden och du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande, göra uppehåll eller ändra belopp.

Du anmäler dig som månadsgivare genom att fylla i en autogiroblankett som du hittar här.

Bli månadsgivare hos Ersta diakoni >>

Att skänka via autogiro är enkelt, skonsamt mot miljön och sparar administration. 

Har du frågor kring ditt givande är du är varmt välkommen att kontakta vår givarservice! Du når oss på telefon 08-714 60 94 eller
e-post donation@erstadiakoni.se.

| Fler

Kontakt

Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 60 94
@ givarservice