Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om Ersta Vändpunkten

1986 startade en i Sverige helt unik verksamhet. Till Ersta Vändpunkten kom barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Här var det de anhörigas behov som sattes i centrum – inte den som var fast i missbruk.

Trettio år senare är Vändpunkten fortfarande en viktig plats för många barn och vuxna. Idag finns flera olika former av insatser: pedagogiska program i grupp för olika åldrar, familjesamtal, enskild psykoterapi, sommarläger samt rådgivning och krisstöd via telefon och besök på Vändpunkten.

Ge en julgåva till Ersta Vändpunkten.

Ersta Vändpunkten årsrapport 2017

Läs mer Ersta Vändpunkten.

Skriv ut