Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så här ser det ut idag

  • Missbruk ökar mycket påtagligt risken för våld i familjen, psykologiska och sexuella övergrepp samt risk för föräldrars självmordsförsök.
  • För barn som växer upp med missbruk ökar risken kraftigt för självmordsförsök, eget missbruk och psykisk ohälsa i vuxen ålder.
  • De löper dubbelt så stor risk att misslyckas i skolan.
  • I stället för att få vara barn tvingas de sköta om sina föräldrar, städa, tvätta, hålla motiverande samtal och se till att föräldrarna kommer under vård när tillståndet blir akut
  • I Ersta Vändpunktens tonårsprogram har 50 procent av ungdomarna förbättrat sin arbetsprestation i skolan, 77 procent säger att deras självbild blivit bättre eller mycket bättre och 65 procent att deras relation till andra familjemedlemmar blivit bättre eller mycket bättre.

Ge en julgåva till Ersta Vändpunkten.

Julinsamling 2018

Skriv ut