Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så här ser det ut idag

  • Antalet anhöriga som tar hand om en närstående som blivit sjuk ökar.
  • De tar stort ansvar och tvingas försaka mycket i det egna livet. 
  • Många blir fysiskt och mentalt utmattade av att både hantera den egna sorgen över att en nära person är sjuk och den tunga arbetsbördan det innebär att ta hand om någon annan. 
  • Anhöriga till personer där livet förändrats av sjukdom eller annat genomgår sorgereaktioner.
  • Det finns få möjligheter för anhöriga att få stöd i den sorgen.


Erstas anhörigstöd

  • Erbjuder enskilda samtal, gruppverksamhet och handledda rekreationshelger.
  • Ger också information, utbildning och handledning till personal i att möta och informera anhöriga om möjligheten till anhörigstöd.
  • Anhörigstödet erbjuder särskild hjälp under pandemin. Vi vet att det är svårt att inte få träffa äldre närstående och kan ge råd och stöd för att hantera situationen.

Erstas anhörigstöd är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.
Swisha valfritt belopp till 900 05 48. Eller ge en gåva här. Tack.

Skriv ut