Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Berättelse från barnverksamheten

"Jag har ett viktigt jobb. De barn jag arbetar med har flytt tillsammans med sina mammor från familjer med allvarligt våld."

"Jag ska berätta om mitt viktiga jobb. Men egentligen kan jag inte säga så mycket, för det är omgivet av stort skydd. Och det måste vara så. De barn jag arbetar med har flytt tillsammans med sina mammor från familjer med allvarligt våld. Oftast har det varit en pappa som misshandlat mamman - och ibland även barnen. När de kommer till oss har de nästan aldrig något annat med sig än kläderna på kroppen. Kläderna och minnen av våld.

En dag hörde jag en av de små pojkarna fråga sin kompis Hur hårt slår din pappa? Jättehårt, svarade kompisen. Min med, sa den första pojken. Du skulle se hur min mamma såg ut när hon blev slagen. Det är ett samtal som barn egentligen inte borde kunna ha. Ändå är det verkligheten för de barn som kommer till Ersta Fristad. 

Hos oss på den särskilda barnverksamheten träffar de andra barn som haft det likadant. Här får de en struktur i vardagen och närhet. Tillsammans med barnen gör vi sådant som man gör på nästan alla förskolor. Vi pysslar, leker och bygger saker. Barnen får hjälpa till köket, baka, ordna önskemellis och så ser vi alltid till att det finns mycket frukt och grönsaker. Ibland gör vi små uppträdanden för mammor och övrig personal. Vi vill att mammorna ska vara delaktiga i verksamheten och bjuder in dem på olika sätt och de är alltid välkomna att vara med och pyssla eller rita. När familjen är ny på Fristad behöver mammorna vara med för att barnen ska känna sig trygga. Innan de känner oss tillräckligt väl. 

- Det är på många sätt som på en vanlig förskola, men också annorlunda eftersom barnen som kommer hit har varit med om så mycket inget barn ska behöva gå igenom. Det viktigaste hos oss är att de ska slippa rädsla och ansvar. Här ska de kunna ha kul och bli de sedda. Vi ska ge dem trygghet och kärlek. 

Barnen behöver också komma ut för att få frisk luft och öva på motorik. Många har varit så isolerade att de inte ens vet hur man gungar. Alla sådana utflykter är omgärdade av extra stor säkerhet och en vanlig fråga från barnen är ”Vad gör vi om vi träffar pappa?”. En gång tog jag med mig en pojke som behövde lite extra uppmärksamhet på ett besök i sta’n. Jag tyckte att vi hade en trevlig dag, men när vi åkte hem sa han ”Nu kommer det bästa”. Jag frågade vad han menade och han svarade ”Nu behöver jag inte vara rädd att träffa pappa längre”. Sådant stannar kvar i mig.

Jag har själv jobbat som fritidspedagog på förskola och fritids hela mitt yrkesliv. Jag har mött många olika barn och mammor i olika situationer i livet. Skillnaden mot det jag gör nu är att de här barnen behöver mig på ett annat sätt och jag har möjlighet att verkligen se barnen, se vilka styrkor de har och vad de behöver hjälp med. Tack vare min långa erfarenhet har jag en stor referensram så att jag kan se var barnen befinner sig i sin utveckling och var de behöver hjälp och stöd för att utvecklas. Det kan vara i talet, i motoriken eller i känslouttryck. 

En sak som gör mitt arbete speciellt är att ålderspannet mellan barnen kan vara stort och jag vet aldrig hur länge barnen kommer att vara hos oss. De kan stanna alltifrån 2 dygn till 9 månader. Men oavsett ålder eller hur länge de är kvar hos oss vill vi stötta dem så mycket vi kan så att de får något värdefullt med sig. Vi jobbar mycket med barnens känslor och då är leken är ett bra sätt. I leken kan de bearbeta sådant de har varit med om. Det kan också handla om att hjälpa dem att hitta språket och ord.

Bästa i mitt jobb är när jag ser att barnen blir tryggare och utvecklas. Det svåraste är när en familj lämnar oss. De här barnen blir speciella för oss som jobbar med dem.” 

Berättat av en de kvinnor som arbetar på Ersta Fristads barnverksamhet. Av säkerhetsskäl kan vi inte publicera hennes namn.

Skriv ut