Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så här ser det ut idag

  • Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Våld i nära relationer förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkes-grupper. 
  • I den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2016 framgår att bostaden är den vanligaste brottsplatsen för misshandel av kvinnor. 
  • Andra rapporter visar att det grova våldet kan övergå till dödligt våld. 
  • BRÅ har i en rapport från 2007 visat att kvinnan oftast blivit utsatt för hot och misshandel innan hon blir dödad. 
  • En majoritet av morden begås i kvinnans bostad utan utomstående vittnen.
  • Även barnen blir utsatta. Det är djupt traumatiska upplevelser som de bär med sig. Ibland har papporna, eller männen som mamman levt med, misshandlat dem direkt, ibland har de sett när mamman blivit misshandlad, ibland har de funnits i rummet intill när misshandeln pågått. 
  • Att ligga i mörkret med sina egna bilder av vad som händer och vara rädd att mamma ska dö, kan vara värre än att vara närvarande. 
Skriv ut