Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor i nära relationer kan kan ta sig uttryck på många olika sätt - det handlar inte bara om fysiskt våld. FN:s deklaration för avskaffandet av våld mot kvinnor antogs 1993. I den står det bland annat att:

"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter."

Att utsättas för våld ger oftast ett trauma. Över tid kan traumat övergå till PTSD; post traumatiskt stress syndrom.

Om du under en längre tid levt i ett förhållande, elller som barn levt i en familj där våld är förekommande, är din livssituation präglad av stark stress. Stressen påverkar din kropp och din hjärna på många olika negativa sätt.

Även psykiska skador som uppstått från våld kan läkas med rätt behandling och bearbetning.

| Fler

Kontakt

Ersta Fristad
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta Fristad

Vid akut placering eller förfrågan om lediga platser ring: 
070-484 37 08 dygnet runt

Tf verksamhetschef
Annelie Svensson
@ Annelie Svensson