Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om kyrkans arbete på Ersta

Att vara kyrka i en organisation som Ersta diakoni är ett brett och viktigt uppdrag. I svåra livssituationer uppstår ofta frågor om mening, vår existens och relationen till varandra och Gud. Vi arbetar främst med att erbjuda andlig vård och samtalsstöd för Erstas patienter, boende, närstående och för medarbetare i våra verksamheter. Vi arbetar även med fortbildning för personal, andakter i våra verksamheter och ett levande gudstjänstliv i vår kyrka.

I menyn till vänster finner du kontaktuppgifter till alla medarbetare i vårt kyrkliga arbetslag. Där kan du även läsa om själva kyrkobyggnadens historia. Välkommen till Ersta kyrka!

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst