Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om oblater

Oblater

Ordet oblat kommer av latinets oblatum, som betyder det framsatta, det offrade, ursprungligen det framsatta brödet som de första kristna medförde till sina nattvardsmåltider. Brödet är symbol för evigt liv.

Ordet oblat blev så småningom benämningen på de tunna, tunna vita kakor av osyrat bröd, präglade med korset eller andra kristna symboler, som utdelades vid nattvarden. 
Efter schismen på 1100-talet mellan kyrkorna i Rom och Konstantinopel, blev en av skillnaderna mellan dem att grekisk ortodoxa använder jäst bröd vid utdelandet av nattvarden, medan den romersk katolska använder osyrat bröd, det bröd som Jesus använde vid påskfesten tillsammans med lärjungarna. 

Bruket att grädda oblater mellan två järn går tillbaka till 800-talet. Dessa järn bestod av två rektangulära plattor av smidesjärn, försedda med var sitt långt skaft. Oblatdegen pressades mellan järnplattorna som hölls över den öppna elden. Den ena av plattorna var graverad med rundlar med kristna symboler, den andra var slät. Endast tre - fyra oblater kunde till en början framställas samtidigt, men antalet ökade så småningom. Fortfarande är principen för oblatjärn densamma, men de är numera elektriska och rymmer 44 oblater. 

Det var med största vördnad man förr arbetade med allt som hörde till oblatbakningen. Munkar och nunnor utvalde vetekornen och framställde mjölet under bön. Även bakningen omgavs av många ceremonier, som alla gick ut på att oblaterna skulle framställas på ett så rent sätt som möjligt. 

I Sverige (förutom Stockholm) tillverkades oblaterna av församlingens klockare eller i prästgården. I Stockholm inköpte Björklunds bokhandel oblater från Tyskland, för att fylla församlingarnas behov. 

Redan år 1905 fanns på Ersta tanken att starta ett oblatbageri. I februari 1909 började den tillverkning av nattvardsoblater som fortfarande pågår. Man köpte ett oblatjärn från Tyskland och diakonissan Louise Spångberg utsågs att sköta tillverkningen. Hon kontaktade Diakonissestiftelsen i Köpenhamn, vairfrån hon fick råd om hur bakningen skulle gå till. Redan från början hade man elektriska järn. 

Långt in på 1980-talet var det främst pensionerade diakonissor som arbetade ideellt på oblatavdelningen. Idag är det anställda samt ett antal frivilliga och pensionerade diakonissor i oblatbageriet. 

Oblater levereras huvudsakligen till församlingar inom Sverige och statistiken nedan över försäljningen ger i viss mån en bild av nattvardsfrekvensen i Sverige.

| Fler

Kontakt

Ersta oblatbageri
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 63 47
@ Oblatbageri

Telefontid
Vardagar, klockan 13.00 - 15.00

Oblatens storlekar

Små glutenfria oblater – 2,5cm i diameter

Stora glutenfria oblater – 9,5cm i diameter

Små vetemjölsoblater - 2cm i diameter

Stora vetemjölsoblater – 7cm i diameter