Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Frågor och svar om Ersta nya sjukhus


Varför bygger vi ett nytt sjukhus?
Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och växer med ca 40 000 invånare per år. Inflyttningen är stor och behovet av specialiserad vård och vårdplatser kommer att fortsätta öka. Ersta diakoni har en lång historia av att verka där behovet är som störst och med ett nytt sjukhus kan vi hjälpa fler.  Vi har nu möjlighet att bygga ett helt nytt sjukhus, Ersta nya sjukhus. De nya lokalerna ger oss möjligheten att vara flexibla inför framtidens vårdutmaningar.

När är sjukhuset klart?
Byggstart kommer ske under 2019 och under 2023 ska Ersta nya sjukhus stå klart att ta kunna ta emot de första patienterna.

Varför renoverar vi inte bara det nuvarande sjukhuset?
Sjukhusets nuvarande lokaler är inte anpassade för framtidens sjukvård. Nya lokaler är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda högkvalitativ vård. Ersta nya sjukhus blir ett modernt sjukhus där vi ska bedriva en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Den nya byggnaden tar stor hänsyn till miljö, social hållbarhet och befintliga byggnader i närområdet som utvecklas mycket just nu, bland annat med ny tunnelbanestation med uppgång i Stigbergsparken. Det nya sjukhuset ska uppnå certifiering Miljöbyggnad silver.

Vilken kapacitet får det nya sjukhuset?
Vi kommer att ha 90 vårdplatser, kunna ta emot 100 000 öppenvårdsbesök och genomföra 6000 operationer per år. Den totala ytan kommer uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på 8 våningsplan samt källare.

Vilken typ av vård ska vi bedriva i det nya sjukhuset?
Ersta nya sjukhus fortsätter att vara leverantör till Region Stockholm, tidigare SLL, inom de områden vi får förtroende att driva samt i de vårdval vi väljer att gå med. Det nya sjukhuset planeras och dimensioneras för att innehålla diagnostik, mottagning, kirurgi och heldygnsvård som motsvarar dagens sjukhus, men med möjlighet till att kunna ta emot fler patienter. Flödesförbättringar och ändrade arbetssätt kommer ge förutsättningar för ökad produktivitet.

Vad kostar det att bygga Ersta nya sjukhus?
Ersta diakoni investerar drygt 2 miljarder i att bygga det nya sjukhuset. Det är helt unikt att en privat vårdleverantör satsar pengar på att bygga ett eget sjukhus. Med detta gör Ersta diakoni sin enskilt största satsning någonsin för att kunna erbjuda stockholmarna vård även på lång sikt.

Vore det inte enklare att bygga utanför innerstan?
Ersta sjukhus är en viktig del av Stockholms sjukvård och har varit det i över 150 år. Att bygga ett helt nytt sjukhus är en stor investering som inte hade varit möjlig för Ersta diakoni om vi inte själva ägde mark att bygga på. Det nya sjukhuset blir en årsring i området, likt flera andra byggnader på Erstaklippan sedan tidigt 1900-tal fram till idag.

Hur ser projektets tidplan ut?
Under 2018 har projektet arbetat intensivt med projektering och förberedande arbeten för att under 2019 gå in i nästa fas och påbörja byggproduktionen. Det första som kommer ske är rivning av två befintliga fastigheter och därefter påbörjas markarbetena med schaktning och sprängning. Byggproduktionen beräknas totalt pågå under ca 3,5 år. Under 2023 kommer det nya sjukhuset var redo att ta emot sin första patient. 

Skriv ut