Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Angående testning av covid-19 på Ersta sjukhus

Vi får många frågor om vad som gäller för provtagning för covid-19 på Ersta sjukhus. Region Stockholm har i veckan kommit med nya riktlinjer för vad som gäller för öppenvården och Ersta sjukhus följer dessa. 

Provtagning för patienter på Ersta vårdcentral och Ersta sjukhus 

I nuläget kan patienter som är inskrivna på Ersta vårdcentral provtas för covid-19 om det bedöms vara medicinskt relevant och nödvändigt att säkerställa att patienten har covid-19. Det är alltså inte alla patienter som har möjlighet att provta sig för covid-19. 

Följande kriterier gäller för patienter som kontaktar vårdcentral:

Läkaren avgör om patienten ska provtas. Provtagning görs när en bekräftelse eller ett uteslutande av covid-19 har betydelse för vilken medicinsk behandling patienten ska få. Det kan exempelvis vara patienter som har varit sjuka under lång tid, som har andra riskfaktorer eller äldre personer som har svårtolkade symtom. 

För att avgöra om patienten bär på viruset just nu tas provet genom att en tops förs in i näsan. 

På Ersta sjukhus görs inga så kallade antikroppstester för att ta reda på om man tidigare haft smittan.  

Ring till vårdcentralen när du behöver vård

Patienter som behöver vård ska först ringa till vårdcentralen. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en första bedömning och bokar tid för läkarbesök om det finns behov av det. Om läkaren sedan bedömer att patienten behöver provtas för covid-19 bokar vi en tid för provtagning. Beroende på patientens situation kan provet antingen tas på vårdcentralen, på laboratoriet som vårdcentralen samarbetar med eller i patientens hem. 

Som alltid gäller att om du känner dig sjuk, har feber eller hosta, ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Även om du är lindrigt sjuk.

Provtagning för medarbetare på Ersta 

Idag erbjuds medarbetare inom vård som har avtal med Region Stockholm, medarbetare på äldreboenden, hemtjänst, personliga assistenter och medarbetare på LSS-boenden egenprovtagning i regionens regi (dvs testning hemma) för covid-19 när de är hemma och sjuka. Denna provtagning initieras av medarbetarens chef.


Skriv ut