Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Medicinkliniken

På Gastroenheten vid medicinkliniken bedrivs patientnära forskning som bland annat hjälper patienter med kroniska tarmsjukdomar och försöker hitta sätt att förebygga kolorektalcancer. Vi har redan nu samarbete med flera experter från Karolinska Institutet och våra framtidsplaner är ett ännu närmare samarbete med framstående forskargrupper. All medicinsk forskning syftar ytterst till att förbättra resultaten vid behandling av olika sjukdomstillstånd.

Forskningsverksamheten på Gastroenheten, Medicinkliniken på Ersta sjukhus, är i uppbyggnadsskede. Den omfattar klinisk forskning, så kallad ”patientnära forskning” inom området inflammatoriska tarmsjukdomar (Ulcerös kolit och Crohns sjukdom). Ett annat område där ett specialintresse för forskning finns är bland patientgrupper som har är olika former av polyper i tjocktarmen vilket leder till ökad risk för kolorektalcancer. Forskningsverksamheten på Gastroenheten deltar också i internationella läkemedelsstudier.

De forskningsprojektprojekt som presenteras kan få stor betydelse för handläggning och behandling av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och kan förhoppningsvis bidra till hur vi kan förebygga kolorektalcancer.

På Ersta sjukhus tar vi hand om 2 500 patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar - en ständig växande sjukdomsgrupp som för närvarande beskrivs som folksjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom omfattar två huvudformer; Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I Sverige insjuknar årligen cirka 30 personer per 100 000 invånare i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Diagnos ställs efter undersökning av tarmen med endoskopi samt mikroskopisk bedömning av slemhinnan och blodprovstagning. Givetvis krävs också en klinisk bedömning. Den gastroenterologiska verksamheten omfattar en stor öppenvårdsmottagning, dagvård och endoskopimottagning. Samtliga enheter kräver högspecialiserad och kompetent personal.

Gastroenheten är också ett referenscenter för endoskopisk behandling av polyper och tidig tjock- och ändtarmscancer. Hit skickas patienter för endoskopisk behandling från olika centra i Stockholm och övriga Sverige.

Gastroenheten bedriver också utbildningsverksamhet för ST-läkare i allmänmedicin som fördjupar sig i gastroenterologi samt utbildar nya gastroenterologer, ST-läkare inom gastroenterologi och Hepatologi. Flera läkare på Gastroenheten är involverade som mentorer i de mentorsprogram för medicinkandidater som finns under grundutbildningen på Karolinska Institutet. 

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00