Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patientnöjdhet

Inom Ersta sjukhus jobbar vi kontinuerligt med att bli ännu bättre. Vi använder en rad olika verktyg för att mäta och analysera våra insatser.

Vi skickar kontinuerligt ut enkäter till ett antal slumpvis utvalda patienter på varje avdelning. Enkäterna sköts av Institutet för kvalitetsindikatorer. Vi är mycket tacksamma om du hjälper oss genom att besvara frågorna om den vård och det bemötande du fått hos oss.

Ett viktigt område är det som man brukar kalla för Patientnöjdhet. Det är precis vad det låter som – ett mått för hur nöjda våra patienter är med oss utifrån några olika perspektiv.

Reslutat 2014

Nedan återfinns resultatdiagram för de verksamheter som vi har mätt under 2014. För att läsa mer om de olika områdena/dimensionerna som vi mäter så klicka på "Det här mäter vi" i menyn till vänster.

Diagrammen presenterar patientupplevd kvalitet i %.

Välj verksamhet som du vill se statistik för:
Aktiv fysioterapi södra
Dagkirurgi (Kirurgkliniken)
Kirurgmottagning (Kirurgklinken)
Kirurgavdelning (Kirurgkliniken)
Medicinsk dagvård (Medicinkliniken)
Diabetes- och endokrinmottagning (Medicinkliniken)
Endoskopienheten (Medicinkliniken)
Gastroenterologmottagning (Medicinkliniken)
Hjärtmottagning (Medicinkliniken)
Psykiatrisk mottagning (Psykiatriska kliniken)
Psykiatrisk vårdavdelning (Psykiatriska kliniken)
Röntgen (Röntgenkliniken)

Aktiv fysioterapi södra 

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 

Dagkirurgi

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 

Kirurgimottagning

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Kirurgavdelning

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Medicinsk dagvård

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Diabetes- och endokrinmottagning

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Endoskopienheten

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 

Gastroenterologmottagningen

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Hjärtmottagning

 diagram

Läs hela rapporten här

 

Psykiatrisk mottagning

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 

Psykiatrisk vårdavdelning

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 

Röntgen

 Diagram patientnöjdhet

Läs hela rapporten här

 
 
 
 
 
 
| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00