Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Din journal

Ersta sjukhus använder det sammanhållna journalsystemet Take Care. Det är ett digitalt journalsystem som de flesta vårdgivare inom Stockholms Läns Landsting använder sig av.

Journal via nätet

Journal via nätet är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Från och med 1 februari 2017 är Ersta sjukhus kliniker anslutna till e-tjänsten. Här har du möjlighet att ta del av journalanteckningar, diagnoser och vårdkontakter digitalt. Genom att logga in med din e-legitimation kan du se din journal med uppgifter från 1 januari 2016. Journal via nätet gör det möjligt för dig att läsa din journal när du vill. 

Några uppgifter du inte kommer att kunna se i journalen via nätet är röntgen- och patologisvar. 

Psykiatriska kliniken ansluter 3 april 2017

Ersta sjukhus psykiatriska kliniks vuxen-, öppen- och slutenvård ansluter 3 april till Journal via nätet. Information som är tillgänglig är den som skrivs in i journalen 3 april och framåt i tiden, det vill säga, ingen historisk information kommer att visas i journalen.

Du kan som tidigare beställa eller hämta ut en papperskopia av din journal, längre ner på sidan kan du läsa mer. Idag kan du inte se någon logg i Journal via nätet över vilken vårdpersonal som har läst din journalinformation, det kan du däremot göra om du beställer en papperskopia. 

Gå till Journal via nätet på 1177 Vårguidens hemsida.

Kontakt

Vid frågor om Journal via nätet:
Kontakta supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 08-123 135 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00.

Vid frågor om innehållet i din journal:
Kontakta den vårdgivare som du har besökt. 

Journalkopia i papper

Säg till i samband med besök eller skicka en skriftlig beställning till adressen nedan om du vill ha utskrift av din egen journal: Journalarkivet, Ersta sjukhus, Box 4619,116 91 Stockholm.

Din beställning ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonuppgifter. Ange om det är hela eller någon särskild del av journalen du vill ha utskriven. De nio första journalkopiorna är kostnadsfria. Om du väljer att komma hit och hämta dina beställda journalkopior undviker du postens avgifter. Du måste kunna visa legitimation vid avhämtningen.

Integritet - alltid

Dina uppgifter i patientjournalen omfattas av högsta integritet genom att alla våra medarbetare har tystnadsplikt och endast de som är delaktiga i din vård får läsa din journal. Ingen vårdgivare utanför Ersta sjukhus får läsa din journal utan ditt samtycke, vare sig digitalt eller genom att beställa utskrifter.

Öppenhet - när du vill

Ibland underlättas din vård av att vi tar del av journaluppgifter från andra vårdgivare. Du kan då ge ditt samtycke till att vi tar del av din journal hos annan vårdgivare som använder Take Care eller att vi beställer journalutskrift från andra journalsystem.

Vem har läst din journal?

Du kan själv ta del av vem som har öppnat din journal genom att beställa en logg. Gör en skriftlig begäran till den avdelning/mottagning det gäller och ange vilken tidsperiod du vill kontrollera. Loggen skickas hem till dig i ett rekommenderat brev. Om du väljer att själv komma hit och hämta loggen undviker du postens avgifter. Du måste kunna visa legitimation vid avhämtningen.

Spärra din journal

Om du önskar spärra din journal för åtkomst för andra vårdgivare eller mellan Ersta sjukhus olika avdelningar ska du kontakta vår patientvägledare Christina Loefler.
| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00