Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi följer dig genom din operation

Du som ska genomgå en operation får alltid någon typ av bedövning eller narkos, det vill säga anestesi.

Kirurgi_miljö

Vi är lyhörda för dina önskemål

Du som ska genomgå en operation får alltid någon typ av bedövning eller narkos, det vill säga anestesi. Vilken typ av anestesi du får beror i första hand på vilket ingrepp det gäller, men på Ersta sjukhus är vi också lyhörda för dina personliga önskemål. Om du vill träffa en narkosläkare före din operation och ställa frågor om anestesi i allmänhet eller om just ditt ingrepp har vi en anestesimottagning fem dagar i veckan.

Innan du får narkos eller bedövning

Den sista veckan före din operation bör du inte ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Treo®, Trombyl®, Magnecyl® och Albyl® på grund av risk för ökad blödning. Även andra smärtmediciner inom samma grupp, så kallade NSAID-preparat, bör sättas ut 1-7 dagar före din operation. Om du är osäker hur länge din värkmedicin bör vara utsatt före operation, ring och fråga mottagningssjuksköterskan. Smärtmedicin med paracetamol, till exempel Alvedon®, Panodil® och Citodon®, kan du äta ända fram till operation.

Om du äter blodförtunnande mediciner som Waran eller Pradaxa® får du speciella instruktioner om detta av din läkare. Du ska fortsätta med dina övriga mediciner som vanligt fram till operationsdagen. På operationsdagens morgon tar du inga av dina aktuella mediciner. Ta i stället med dem till sjukhuset, så bestämmer vi om du ska ta några av dem på plats.

Du får äta och dricka som vanligt fram till midnatt dagen före operationen. Fram till två timmar innan du ska vara på vårdavdelningen får du dricka klara vätskor som vatten, saft, juice utan fruktkött, te eller kaffe (ha i lite socker om du vill, men strunta i mjölken).

Efter att du kommer till sjukhuset får du i god tid före din planerade operation en eller ett par lugnande och smärtstillande tabletter – en så kallad premedicinering. I samband med detta kan det vara bra att säga till narkosläkaren eller narkossköterskan om du har lätt för att må illa vid exempelvis bilåkning eller narkos. Om du har lätt för att må illa kan vi nämligen ge dig extra medicin mot illamående under operation.

Mer om anestesi

Anestesi täcker allt från lokal bedövning till narkos. Det är först och främst typen av operation som avgör om man väljer narkos eller om ingreppet kan göras med lokalbedövning. Vid operationer som kan utföras både under narkos och med lokalbedövning finns ibland medicinska skäl som gör att man bör välja den ena eller den andra behandlingsmetoden – finns inga sådana skäl kan dina egna önskemål få styra valet. Om du har frågor om anestesi eller speciella önskemål om bedövningsform kan du träffa en narkosläkare på öppenvårdsmottagningen som är öppen fem dagar i veckan.

Narkos

Narkos kan liknas vid en kontrollerad, djup sömn. Du får extra syrgas genom en mask och sedan somnar du snabbt och behagligt av en injektion i droppnålen. Narkosen underhålls med narkosgaser så länge operationen pågår. Under tiden övervakas du noggrant av narkosläkare eller en narkossjuksköterska.

Ryggbedövning

Vid vissa operationer rekommenderar vi en kompletterande ryggbedövning. Via en mycket tunn nål injiceras då läkemedel som bedövar den nedre delen av kroppen. Vid större operationer där ryggbedövning används som komplement till narkos lägger man in en tunn kateter som får sitta kvar efter operationen. Genom denna kan vi fortsätta tillföra bedövningsmedel för att lindra smärtan från operationssåret under ett eller flera dygn om det behövs. Detta hindrar inte att man kan vara uppe och gå efter sin operation.

Lokalbedövning

Vissa operationer kan utföras med ren lokalbedövning. Patienter som opereras med lokal bedövning får efter önskan lugnande eller avslappnande medicin som komplement under operationen.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Anestesi och intensivvård
Fjällgatan 44

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79