Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Inflammatorisk tarmsjukdom - Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) delas i huvudsak in i två grupper, Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). Behandlingen av dessa sjukdomar är huvudsakligen medicinsk men i vissa fall kan kirurgi behövas.

Operationerna utförs på Ersta av specialiserade kirurger väl förtrogna med de tekniker och alternativ som finns. Beslut kring eventuell kirurgisk behandling tas i ett nära samarbete med medicinska gastroenterologer.

Kirurgi kan bli aktuellt vid

  • Akuta allvarliga inflammationer i tjocktarmen (skov) som inte går över med medicinsk behandling.
  • Kronisk inflammation med symptom, där medicinsk behandling för att uppnå besvärsfrihet inte räcker till eller där behandlingen medför alltför stora biverkningar.
  • Komplikationer i form av tarmförträngning eller anala fistlar (”gångar”) som kan uppstå vid Crohns sjukdom.
  • Utveckling av cellförändringar i tarmslemmhinnan.

Operationstyper

Tarmresektion/strikturplastik

Begränsade delar av tarmen som är inflammerade eller där det finns förträngningar tas bort eller vidgas.

Kolektomi

Tjocktarmen tas bort men ändtarmen sparas. Då kan tunntarmen kopplas direkt till den bevarade ändtarmen, omedelbart eller i ett senare skede.

Proktokolektomi

Avlägsnande av hela tjock- och ändtarmen. Detta ingrepp innebär en permanent påse på magen (ileostomi) eller koppling av tunntarmen till analöppningen (bäckenreservoar).

Fistelkirurgi

Fisteln klyvs från huden till tarmen varefter såret får självläka under 4-6 veckor. Det behövs ofta ett flertal ingrepp för att få kontroll på infektionen och få analfisteln att läka ut.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Kirurg- och anestesikliniken

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44, 1tr

Telefon
08-714 61 88
måndag-torsdag klockan 08.30-14.00
fredagar klockan 08.30-11.00

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster (ändring av operationstid skall göras per telefon till operations-planeringen)

Operationsplaneringen
Telefon: 08-714 61 88
Måndag-fredag klockan 08.30-11.00

Uppvakningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen
Telefon: 08-714 61 79