Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning

Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning

Välkommen till Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning. Vi behandlar och utreder diabetes, sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar, hypofys- och binjuresjukdom.  

På specialistmottagningen för diabetes- och endokrinologi arbetar vi i team; specialistläkare, diabetessjuksköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, dietist, psykolog och fotvårdsspecialist. Frågor om levnadsvanor är en viktig del.

På Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning träffar du oss antingen på plats eller via videomöte och telefonsamtal.

Delaktighet och gemensamma mål

Hos oss på diabetes- och endokrinologimottagningen blir du som patient bemött med respekt och omtanke. Vi utgår från din unika situation och för oss är det viktigt att du förstår och känner dig delaktig i din vård, från ditt allra första besök. Vi arbetar personcentrerat vilket i korthet innebär att du som patient kan känna dig trygg med att vi lyssnar på dig att ditt hälsotillstånd är grunden för utformningen av din behandling och vård.

Den medicinska behandlingen sker alltid i enlighet med aktuella riktlinjer, men för att ge dig som patient så goda förutsättningar som möjligt tar vi hänsyn till din livssituation. För att din egenvård ska bli så bra som möjligt är du delaktig i alla beslut som rör dig och vi finns för att hjälpa och stötta dig på vägen till ett bättre mående.

Hög patientnöjdhet

I nationella patientenkäter, som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, ligger Ersta sjukhus i topp när det gäller patientnöjdhet. Vi håller vårdgarantin, läs mer på 1177 Vårdguiden. Vi arbetar i enlighet med nationella riktlinjer och använder kvalitetsregistret NDR (Nationella diabetesregistret) för att kontinuerligt följa och förbättra den behandling vi ger.

Skriv ut