Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Efter besöket

Om läkaren bedömer att du behöver gå kvar på Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning kommer du att kallas till ett återbesök.

Har du typ 1 diabetes fortsätter du att följas upp på mottagningen tills vidare med regelbundna besök hos läkare och diabetessköterska.

Har du en annan diagnos tar läkaren, med ledning av medicinsk bedömning och landstingets riktlinjer, i samråd med dig ställning till hur ofta du behöver komma på besök och hur länge du ska följas upp på mottagningen.

När du är färdigbehandlad vid vår mottagning återremitteras du till den som har skickat remissen. Ibland kan det behövas vidare utredning på annan specialistklinik. Då skickar vi remiss dit och när du har behandlats klart på specialistkliniken, blir du ofta återremitterad till vår mottagning.

Efter ditt besök hos oss kan du ta del av din journal digitalt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du har frågor eller synpunkter angående ditt besök här på Ersta sjukhus kan du kontakta Diabetes- och endokrinologimottagningen via 1177 Vårdguiden eller via vår patienttelefon, telefonnummer hittar du under Kontakt. Vill du prata med någon annan än vårdpersonal kan du vända dig till mottagningens enhetschef eller patientvägledare.

Skriv ut