Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Praktisk information

 Inför ditt besök på Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning

Adress

Utsikten Fjällgatan 45

Av/ombokning eller återbud

Av/ombokning eller återbud kan i första hand lämnas på www.1177.se. Där finner du din vårdgivares lediga tider. Om du behöver avboka din tid vill vi att du gör det så snart som möjligt så att vi kan erbjuda din tid till en annan patient som står i kö. Du måste avboka senast 24 timmar innan den bokade tiden, annars debiteras du för ditt besök.

Wi-Fi

Ersta sjukhus erbjuder wi-fi. Användarnamn och lösenord finns uppsatt på väggen i väntrummet på mottagningen.

Journaler

Du kan via www.1177.se gå in och läsa din journal, efter att din läkare har signerat journalanteckningen.

Kommunikationer

Buss 2, 53 och 71 avgår från Slussen eller Medborgarplatsen till hållplats Ersta sjukhus.

Sjukresor

Vid första besöket måste du betala din resa till mottagningen själv. Ersättning för den resan kan man ansöka om att få i efterhand. Om vi bedömer, vid besöket, att du är i behov av sjukresa, kan personalen på mottagningen hjälpa till att ordna med sjukresekort för kommande besök. Ring i god tid före ditt besök om du behöver hjälp med sjukresor inför besöket, så hjälper vi till med att registrera resorna.

Tolkservice

Tolk finns att tillgå vid behov. Kontakt förmedlas av personal på diabetes- och endokrinmottagningen. Ring 08-714 62 10. Ring i god tid inför besöket för att boka tolk.

Kvalitetsregister för diabetes

På diabetes- och endokrinmottagningen använder vi kvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetesregistret). Det är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården. För dig som patient innebär kvalitetsregistret att vissa uppgifter, som rör din sjukdom, registreras i en databas. Uppgifterna kommer från din journal och ditt besök på diabetes och endokrinmottagningen. Om du inte önskar delta i registret, är det viktigt att du meddelar detta till mottagningen. Endast patienter med kontinuerlig vårdkontakt för diabetes registreras.

Inför årsbesök får du fylla i en webenkät, ”Diabetesenkäten”  om ditt mående och om hur du upplever vården. Den är naturligtvis också frivillig att använda, men kan vara en bra grund för samtalet vid ditt besök. Enkäten är utformad av patienter och vårdgivare i samarbete med NDR och du kan läsa mer om NDR här.

Skriv ut