Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Sköldkörtelns sjukdomar (Thyroideasjukdomar )

Sköldkörtelhormonet behövs i alla organsystem och celler i kroppen och man kan säga att det är som en ”gas och broms för ämnesomsättningen”. För låg hormonproduktion kallas hypotyreos och för hög hormonproduktion kallas hypertyreos. Sköldkörteln, som producerar hormonet, finns på halsen, i höjd med struphuvudet,. Styrningen sker från hypofysen, en körtel just nedanför hjärnan, och från hypotalamus i hjärnan. Hypofysen och hypotalamus känner av sköldkörtelhormonhalten och skickar som svar en hormonsignal, TSH, med blodbanan till sköldkörteln som därmed producerar och frisätter mer eller mindre hormon. Normalt är det en strikt balans där hypofysens TSH leder till lagom mängd av hormonutsläpp från sköldkörteln i form av tyroxin (T4) och trijodtronin (T3).

Hypertyreos (kan även kallas tyreotoxikos eller giftstruma)

Hypertyreos beror på ökad produktion av sköldkörtelns hormoner och vanliga symtom är viktminskning trots hög aptit, svettning, darrning, hjärtklappning, ibland lös avföring, trötthet trots att det är svårt att slappna av, sömnstörning, irritabilitet. Vid en vanlig form av hypertyreos, Graves sjukdom, kan även ögonpåverkan förekomma med tryck bakom ögonen och utögdhet, rodnad och sveda i ögonen. Är du rökare bör du försöka sluta eftersom rökning försvårar ögonproblemen.

För att ställa diagnos görs blodprovstagning av hormonhalt och så kallade antikroppar (TRAK) som är förhöjda vid Graves sjukdom. Om inte TRAK påvisas kan orsaken vara att en del av sköldkörteln producerar hormon oberoende av signalerna från hypofysen, ett eller flera så kallad autonoma noduli.

Graves sjukdom

Behandlingen vid Graves sjukdom med förekomst av antikroppar är i första hand tabletter som helt hämmar sköldkörtelns produktion av hormon. Efter några veckors behandling tillförs sköldkörtelhormon i tablettform och på så sätt får sköldkörteln vila och läka ut. Du kan läsa mer om sjukdom och behandling på Svenska endokrinologföreningen. Det är viktigt att under behandling med Thacapzol eller Tiotil beakta de särskilda råd som ges om feber och halsont uppstår; stoppa tillfälligt behandlingen och uppsök jour-eller akutmottagning.

För vissa är kirurgiskt borttagande av sköldkörteln, genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, ett bättre alternativ till behandling, till exempel om det är svårt att tåla medicinen eller vid graviditet. Det kan också bli aktuellt om sjukdomen återkommer efter avslutad behandling.

Det tredje behandlingsalternativet som många gånger är att föredra är så kallad radiojodbehandling. Behandlingen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vid giftstruma orsakad av ett autonomt nodulus är radiojod och operation vanligtvis lämpliga behandlingar.

Efter en sköldkörteloperation behövs livslång medicinering med sköldkörtelhormon, vanligtvis tablett Levaxin eller Eutyrox. Efter radiojodbehandling varierar behovet av ersättningsbehandling, men ofta kan brist på hormon uppstå.

Hypotyreos (för låg produktion av sköldkörtelhormon).

Hypotyreos diagnostiseras och följs upp i primärvården, på vårdcentralen, och endast undantagsvis kan en bedömning behövas på endokrinologisk mottagning, till exempel vid svårtolkade och avvikande prover.

Brist på sköldkörtelhormon är vanligtvis orsakad av autoimmun tyroidit vilket innebär att immunförsvaret ger upphov till en kronisk inflammation i körteln, som ibland först orsakar höga halter av hormon när hormon svämmar ut från sköldkörteln, följt av en brist på hormon som ofta blir bestående.  Tillståndet är vanligare hos kvinnor och hos dem som har det i släkten. Vanligtvis får man symtom först när bristen uppstått. Symtomen varierar men vanligast är trötthet, frusenhet, svullnad i den porösa vävnaden kring ögonen, ibland svullnad i hela kroppen och lite viktökning. Hårkvaliteten kan förändras och huden blir ofta torr. Menstruationscykel och fertilitet kan påverkas.

Diagnosen är ofta lätt att ställa med ledning av blodprover kompletterat med antikroppsprov (TPO). Om sköldkörteln är förstorad (struma), i synnerhet vid ojämnheter eller knölar eller om sköldkörteln ändrat form snabbt brukar man även ta ett cellprov. Vid hypotyreos visar cellprovet oftast en typisk bild av kronisk inflammation som bekräftar diagnosen.

Behandlingen utgörs av tyroxin (T4-hormon) i tabletter som tas dagligen. Inledningsvis tas en låg dos som ökas succesivt var 6:e till var 8:e vecka med ledning av provsvar och mående. Ofta normaliseras proverna innan man känner sig helt återställd, vilket kan ta upp emot ett år. Den dos man då har kan oftast behållas oförändrad hela livet. Några kan behöva minska dosen efter klimakteriet eller när man uppnår hög ålder.

Tyroxin (Levaxin eller Eutyrox) ska helst intas på fastande mage och cirka 30 min före annat läkemedels eller födointag för att säkerställa ett stabilt upptag av hormonet. Man ska helt undvika att ta läkemedlet tillsammans med calcium- och järninnehållande beredningar (läkemedel eller kosttillskott).

Vid provtagning för sköldkörtelhormon ska den dagens tablettdos tas efter blodprovet.

Vid graviditet behöver tyroxindosen ofta justeras och dikuteras med din läkare tidigt i graviditeten och efter förlossningen.

I enstaka fall kan behandling med kombination av T4 och T3 prövas. Denna betraktas dock som experimentell och ska upphöra om bättre mående inte uppnås. Den ska ej användas om graviditet planeras på grund av risk för negativ fosterpåverkan.

Många har funderingar kring alternativa behandlingar för sköldkörteln såsom extrakt av torkad svin- eller nötsköldkörtel. Det finns i dag inte hållpunkter för att säkert säga att den behandlingen är bättre och det finns en risk att den typen av läkemedel innehåller en ojämn mängd hormon som snarast förvärrar.

Skriv ut